އުދައެރި އިރު އެރި ކުނީގައި ގިނައީ ޕްލާސްޓިކް

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަޙައްދަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު އުދައެރިއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ވެސް ކަނޑުން އެއްގަމަށް އަރައިފިއެވެ.

އެރި ކުނީގައި ގިނައީ ޕްލާސްޓިކެވެ. ޕްލާސްޓިކުގެ ތެރޭގައި ފެން ބޯ ފުޅި ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އުދަ އަރާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރޭތާ ދެ ދުވަހެއްވެޖެއެވެ.
ނަމަވެސް މިއަދު އުދައަރާފާނެތީ އެލާޓެއް ނުނެރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު