ޓުވިޓް ސާފު ފަށައިފި

ޓްވިޓް ސާފުގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްްދު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ޓްވިޓާގައި އުޅޭ އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން އޮތީ މިއަދި މެމްދުރު ފަހު 14:00 އިން ހަވީރު 18:00 އަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސާފުކުރަން އެދޭ ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހަކަށްވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު