ބަޑިއަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިނާފުއް ލައްވައިގެން ޖަހާ ބަޑިއަކާއެކު އުމުރުން 22 އަހަރުގެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ބަޑި ފެނިފައިވަނީ ވަނީ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ ބިއްދޮށުގައި އޮންނަ ޕާކުން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާއާއި ސުވާލުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު