އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އުމްރާއާށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ ޙަސަން އަޒީޒް, ސ. ހުޅުދޫއެވެ. އޭނާގެ އުމުރު އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާ ނިޔާވީ ހާލު ދެރަވެގެން ކިންގް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނީ ކޮށް ރޭގެވަގުތެއްގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު