ކޮވިޑް-19ގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ޢުމުރުން 56އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:20ގައި ނިޔާވި މިމީހާއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19ގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ 35 އަށް އަރާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު