އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން އަަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ކަޓައިފި

އިންޑޮނީޝިޔާގައި ކުރިޔަށްދާ އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމު ވާއްދަކޮށް، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.

ރާއްގެ ޓީމު ކެޓީ ގްރޫޕް ބީ ގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ބަލިވެގެންނެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ރާއްޖޭއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްރީ ލަންކާއާ ވާއްދަކޮށް، ރާއްޖެ ބަލިވީ 1-3 އިންނެވެ.

ސިންގަޕޫރާއި ވާދަކޮށް ރާއްޖެވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު