ސައޫދީ އަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިއްޖެ

ސައޫދީ ގެ އާމްކޯ ގެ ދެ ތެޔޮ ފެކްޓްރީ އަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތެޔޮ ފީފާ އަކުން 10 ޑޮލަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ސައޫދީ ން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ތެލުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ.

މީގެ ސަބަބުން 20 މިލިއަން ފީފާ ޔެތޮ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން މަދުވާނެއެވެ.

ސައޫދީ އަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު