މުގާބޭ ފަސްދާނަލައިފި

ޒިންބާބްވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ މިއަދު ފަސްތާނަލައިފިއެވެ.

މުގާބޭ އަވަހާރަވީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު އުމުރު ފުޅަކީ 95 އަހަރެވެ.

މުގާބޭ ވަނީ ޒިންބާބްވޭގައި 37 އަހަރު ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރައްވާފައެވެ.

މުގާބޭ ފަސްތާނަލީ ޒިިމްބާބުވޭގައެވެ. ޖަނާޒާގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ.

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު