ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ރެކުރޫޓުކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ރެކުރޫޓުކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފިއެވެ.

އޭނާ ޑީޕޯޓުކޮށްލާފައިވަނީ ފުލުހުން ނާއި ގުޅުގިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގަ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށް ޑީޕޯޓުކުރީ ޝަފީއުލް އިސްލާމް, 49 އެވެ. އޭނާގެ އާންމުނަމަކީ "މާސްޓާ" ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު