އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުން ބައްސާމް ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަންއެއް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސްކަމުން  ބައްސާމް އަދީލް ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަން އެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ޕެޓިޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުގައި ރޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުވޯޅަޓީމް 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗައިނާއިން ބަލިކުރުމާ ގުޅިގެނެވެ.

ޕެޓިޝަނުގައި ބުނެފައިވަނީ ބައްސާމް އަކީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ގާބިލު ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ކަރަޕްޓު ބޭފުޅެއްކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު