ގައުމީޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރައްވަން ރައީސް ސާލިހު ގަލޮޅު ދަނޑަށް

ގައުމީޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިރޭ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވަޑައިންނަވާނެކަމަށާއި، އަދި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އައު ޖާޒީ ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގުއާމް އަތުން އެކެއް ސުމަކުން ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު