ފަޒައި ތައިފޫނުގެ ސަބަބުން ޖަޕާނުން ދަތުރުފަތުރާ މުއަސަލާތަލާތީ ހިދުމަށްތައް މެދު ކަނޑާލައިފި

ޖަޕާނުގެ ކަންޓޯ އަށް ފަޒައި ތޫފާން ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރު ކުރުމުގެ މުއަސަލާތަށް މެދުކަނޑލައިފިއެވެ. 

ޖަޕާނުގެ އެއާލައިން އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 23 ފުލައިޓުގެ ހިދުމަށް ޓޯކިޔޯ އެއާ ޕޯޓުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ޓޯކިޔޯ، އޮސަކާ، ނަގޯޔާ އަށް ދަތުރު ކުރާ ބުލެޓް ޓްރެއިންގެ 50 ޓުރެއިންގެ ހިދުމަށް ވެސް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޓީވީ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަޒައި ތައިފޫން މިހާރު ވަނީ ކެޓަގަރީ 4 ގެ ތޫފާނު ގޮތުގައި ނިންމާފައެވެ. ގަދަ ވަޔާ އަދި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށާ ވައިގެ ބާރުމިން ގަޑި އިރަކު 65 މޭލާ 130 މޭލާ ދޭތެރެއަށް ގަދަވެގެން ދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެދާ އެޖެންސީތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު